Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học

12/06/2017

THÔNG BÁO CHIÊU SINH THƯỜNG XUYÊN 

 

 - Học sinh - Sinh viên đăng ký học tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng Phương Đông được ưu tiên giảm 20% học phí. Học sinh - Sinh viên đạt kết quả trong kỳ thi kiểm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học sẽ được cấp chứng chỉ Quốc gia, phôi chứng chỉ của Bộ GD&ĐT.

 

      - Thời gian học và học phí

 

      1. Học phí Ngoại ngữ:

 

STT

Ngoại ngữ

Thời gian đào tạo

Học phí

 

Học phí đã giảm 20%

Ghi chú

 01

Chứng chỉ A

03 tháng

      500.000

    400.000

 

  02

Chứng chỉ B

04 tháng

      600.000

    480.000

 

 03

Chứng chỉ C

05 tháng

    1.000.000

    800.000

 

           

2. Học phí Tin học:

 

STT

Tin học

Thời gian đào tạo

Học phí

 

Học phí đã giảm 20%

Ghi chú

01

Chứng chỉ A

03 tháng

   500.000

  400.000

 

 02

Chứng chỉ B

04 tháng

   750.000

  600.000

 

 

3. Lịch khai giảng:

 

- Ngày 21/8/2015 khai giảng lớp Tiếng Anh trình độ B tại Phòng 303 vào lúc

17h45. (Đối với xuất học thứ 2-4-6)

- Ngày 21/8/2015 khai giảng lớp Tin học trình độ B tại Phòng 305 vào lúc

17h45. (Đối với xuất học thứ 2-4-6)

- Ngày 25/8/2015 khai giảng lớp Tiếng Anh trình độ B tại Phòng 303 vào lúc 17h45 (Đối với xuất học thứ 3-5-7)

- Ngày 24/4/2013  khai giảng lớp Tin học trình độ B tại Phòng 305 vào lúc 17h45 (Đối với xuất học thứ 3-5-7)

- Học sinh - sinh viên đăng ký học tại Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng.

Địa chỉ: 32 Phan Đăng Lưu, Tp Đà Nẵng,  Điện thoại: 0511 3642712;0935100199

 

Ngày đăng: 08:10 18/10/2012

 

Ngày đăng: 15:08 24/08/2012
Giới thiệu
Ngày đăng: 15:08 24/08/2012
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC
 
Thông báo chiêu sinh thường xuyên
Ngày đăng: 09:06 22/06/2012

THÔNG BÁO
Chưa có dữ liệu
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THĂM DÒ Ý KIẾN

Chưa có dữ liệu